Korriger: ERR_CERT_DATE_INVALID

w32tm / resync

Du kan også justere tiden manuelt hvis du vil, ved å klikke på klokkeikonet.ERR_CERT_DATE_INVALID

Fase 2: Deaktiver avast! HTTPS-skanning (hvis du kjører avast!)

avast! er tett med sikkerhet, med mange regler. Personlig, etter min mening funksjonene de har innebygd i avast! resulterer i problemer i stedet for løsninger, og de bør ikke brukes til hjemmebrukere. Siden mange brukere har rapportert problemet som kommer fra HTTPS-skannefunksjonen i avast! og deaktivering av det har løst det for dem. Dette er hva vi skal gjøre i fase 2.

Klikk Start , type avast og velg avast fra resultatene som vises. Når avast-vinduet åpnes, gå til innstillinger (øverst til høyre, hjulikon) og velg Aktiv beskyttelse velg deretter Web Shield (Tilpass) og herfra Deaktiver HTTPS-skanning . Hvis du kjører et annet antivirusprogram, kan du prøve å lete etter nett- eller http- eller nettleserskannefunksjon i innstillingene, og deaktivere den.

ERR_CERT_DATE_INVALID-1

Fase 3: Start datamaskinen på nytt

Start datamaskinen på nytt for å sikre at alle endringene du har gjort. Etter at datamaskinen har startet på nytt, kan du teste og se om problemet nå er løst.

2 minutter lest